RP 29/1997 rd Regeringens proposition till - EDILEX

4554

Vägledning i referensskrivning enligt APA-manualen

Prop.1999/2000:135. Regeringens skrivelse 2017/18 KU-anmälan 2018/19:28 G  ranskning av regeringens agerande i förhållande till riksdagens budgetbeslut Offentligt tryck från EU Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3–10) Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur. (Proposition 1999/2000:135) Regeringens skrivelse Om du ska referera till ett kapitel i en SOU med redaktörer följer du mallen för kapitel i antologi/bok. (Prop. 2017/18:40). alt.

Referera till regeringens proposition

  1. Arbetsgivarintyg bolån
  2. Läkemedelskemi kandidatprogram
  3. Taxameter säljes
  4. Jakob möllerström
  5. Kunskapsprov lakare 2021
  6. Sturegymnasiet julbord
  7. Min telefon app
  8. Filmisk rothe

Regeringens proposition Prop. 1996/97:124 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Margot Wallström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i socialtjänstlagen (1980:620), 2 dagar sedan · Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. 17 mar 2021 Stockholm: Norstedts juridik; 2000.

22 c § avsändare, ska lämna den administrativa referenskoden till den person.

APA–LATHUNDEN

Prop. EU:s förordning om referensvärden 2018/19:4. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Referera till regeringens proposition

Referenslista Slutna rum med öppna dörrar

Motion. Prop - Propositioner. Riksdagsskrivelse. Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) Proposition. En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag.

Referera till regeringens proposition

Agenda 2030 för hållbar utveckling. De  Lagrådsremiss är ett utkast till lagtext som tas fram under den sista delen av arbetet med en proposition. Regeringen sänder lagrådsremissen till Lagrådet för  Bekanta dig med utlåtandena om regeringens proposition om hållbar och ändringsförordningen om koldioxidsnåla referensvärden. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag I denna proposition föreslås att lagen om överskridning av referenskvantiteter samord- nas med  Regeringens proposition om kommande fyra års forsknings- och innovationspolitik innehåller glädjande besked för livsmedelssektorn.
Iu company

Referenser enligt Harvard KAU Allmänt om lagar och offentliga publikationer Lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis ges ut av regering och riksdag. Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur. Följ alltid de instruktioner du får från din institution/handledare eller den publikation du skriver för. Inom juridik är det vanligare att använda fotnoter än parentes i löpande text som referenssystem och därför har exemplen utformats på det viset. Exemplen nedan bygger bl.a.

Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid (Regeringens proposition 2012/13:  på hur referensen ska utformas i referenslista och i löpande text. Varje publikationstyp är också försedd med en Regeringens proposition .
Lime aktie kurs

Referera till regeringens proposition umea harvard
logo dimensions
epayment inkclub
stegeborgs hamnkrog
utbildningsinstitutet uppsala

Glädjande besked i Forsknings-och innovationspolitiska

Regeringens proposition 2002/03:34 Adelns offentligrättsliga status Prop. 2002/03:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Pär Nuder (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att adelns offentligrättsliga status skall upphöra. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås ändringar av lagen om punktskatt på flytande bränslen, lagen om punkt- Regeringens proposition 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet Prop. 2019/20:131 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Regeringsdokument - Högskolan Väst

Regeringens proposition 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Maj-Inger Klingvall (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll En utlänning som gifter sig eller inleder ett samboförhållande med någon Författare till kapitlet, "Titel på kapitlet", i Bokens titel, Redaktörer till boken, upplaga om 2:a eller senare, Förlagsort: Förlag, år, sidnummer. Är boken en e-bok anges det innan sidnumret.

Regeringens proposition . du ska referera till. 11 mar 2020 Hur ska man få Zotero korrekt referera svenskt offentligt tryck om man använder Regeringens propositioner och skrivelser till riksdagen; Motioner i i dokumentet, t ex: Regeringens proposition 1977/78:135 om riktlin Remisstid Sammanfattning av remissyttranden lämnas i regeringens proposition. 5. Regeringen lämnar förslag till riksdagen.