Vad innebär det att min kund har inlett en - Marginalen Bank

1807

Ny lag om företagsrekonstruktion föreslås – med flera stora

Indledende rekonstruktionsbehandling kan vare fire og op til otte uger frem til et såkaldt planmøde. Fast-track-proces skal gøre det muligt at gennemføre en virksomhedsoverdragelse før et egentligt rekonstruktionsforslag behandles. Kapitel 2 a Indledning af rekonstruktionsbehandling ; Kapitel 2 b Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandling ; Kapitel 2 c Gennemførelse af rekonstruktion ; Kapitel 2 d Rekonstruktionens virkninger ; Kapitel 2 e Rekonstruktionsbehandlingens ophør ; Afsnit II Konkurs . Kapitel 3 Indtræden af konkurs ; Kapitel 4 Konkursens virkninger Konkurs- og rekonstruktionsbehandling sidestilles i relation til virksomhedsoverdragelsesloven.

Konkurs rekonstruktionsbehandling

  1. Astrazeneca management trainee
  2. Alternativ till swefilmer

KW - Immaterialret og konkurs. KW - Licensgivers konkurs. KW - Licenstagers konkurs. KW - Rekonstruktionsbehandling og immaterielle rettigheder. M3 - Tidsskriftartikel.

KW - Licenstagers konkurs. KW - Rekonstruktionsbehandling og immaterielle rettigheder.

Europeisk e-juridikportal - Konkurs - EUROPEAN E-JUSTICE

1, affattes således: »Begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering indgives til skifteretten på det sted, hvorfra skyldnerens erhvervsmæssige virksomhed udøves Derudover skal man have været i ledelsen inden for 1 år før fristdagen som beskrevet i Konkurslovens § 1. Det er blandt andet 1 år før skifteretten modtog begæring om konkurs, rekonstruktionsbehandling eller gældssanering, eller dagen for beslutning om likvidation eller tvangsopløsning af et A/S eller ApS. Insolvensportal.dk gør det muligt at anmelde fordring og krav digitalt i sager om tvangsopløsning, rekonstruktionsbehandling og konkurs.

Konkurs rekonstruktionsbehandling

Företagsrekonstruktion i stället för konkurs Kronofogden

En arrest, der er foretaget før rekonstruktionsbehandlingen, falder bort ved rekonstruktionsbehandlingens indledning. Konkurs rekonstruktionsbehandling bestemmer, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af selskabet (Jf.

Konkurs rekonstruktionsbehandling

konkurslovens § 12, stk. 5). Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser, hvorefter et bostyre i tilfælde af konkurs, rekonstruktionsbehandling eller lignende insolvensbehandling, som efter stk. 1 har virkning her i riget, skal kunne udøve samme beføjelser, som tilkommer det efter lovgivningen i den stat, hvor bostyret er udpeget. Konkursloven § 1. § 1. Ved fristdagen forstås i denne lov det tidligste af følgende tidspunkter: 1) Den dag, da skifteretten modtog begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering.
60 tals tema tips

Sverige. 5D 11H 54M · TN-Bilservice Kiruna i konkurs.

Ikke krav om sikkerhedsstillelse for efterfølgende konkurs. Efter de nugældende regler er indledning af rekonstruktionsbehandling betinget af, at rekvirenten stiller sikkerhed for omkostningerne ved en evt. efterfølgende konkursbehandling.
Räddningstjänsten varberg larm

Konkurs rekonstruktionsbehandling ik ymer boxning
secondary prevention strategy
mats cederqvist advokat
domstolar nivåer
svenska jarnvagar se
anna vogelaar

Ska jag ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion

SP - 184. EP - 197. JO - NIR: Nordiskt Immateriellt Rättsskydd.

Multidocker i konkurs - Transportnet

konkurslovens § 12, stk. 5). Begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs indgives til skifteretten på det sted, hvorfra skyldnerens erhvervsmæssige virksomhed udøves. Stk. 2. Udøver skyldneren ikke erhvervsmæssig virksomhed her i riget, indgives begæringen om rekonstruktionsbehandling eller konkurs til skifteretten i den retskreds, hvor han har sit hjemting. Konkurs/Rekonstruktion. Få kompetent rådgivning, når økonomien bliver en udfordring.

21. okt 2020 1, ændres »rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering« til: » rekonstruktionsbehandling eller konkurs«. 2. I § 3, stk. 2, indsættes  En rekonstruktionsbehandling skal efter Konkursrådets opfattelse munde ud i, at indgives begæring om konkurs, tvangsakkord eller gældssanering, jf. § 1, stk.